Kaspersky Internet Security for Mac dành cho 3 thiết bị chạy MAC OS

650.000,00 320.000,00

Kaspersky Internet Security(KIS) dành cho máy tính Mac cung cấp bảo vệ cao cấp cho sự riêng tư, nhận dạng và con cái của bạn. Đồng thời, công nghệ An toàn giao dịch tài chính độc đáo đạt nhiều giải thưởng của chúng tôi sẽ bảo vệ cho các hoạt động mua sắm và giao dịch ngân hang trực tuyến của bạn an toàn hơn bao giờ trên máy tính Mac.

Đối tượng nên dùng: Người dùng sở hữu máy tính Apple Mac